Permacultuur?

Frijlân wil het natuurlijk evenwicht herstellen van bodem, planten, dieren en sociale structuren met behulp van permacultuur.
Na een behoorlijke kaalslag en veel gewroet in de grond, hebben we eerst een bloemenmengsel ingezaaid. Dit bloemenmengsel is na de bloei tevens voeding en mulch voor de bodem. De bloemen zorgen ervoor dat er veel insecten, bijen en vlinders voedsel kunnen vinden. Zo is er al direct een eerste begin gemaakt met het ecologisch herstel. Daarnaast laten we de bodem zoveel mogelijk met rust.

We leggen een tuin aan met een grote diversiteit aan eetbare en ondersteunende planten. Bomen, struiken, klimmers, kruidlagen en bodembedekkers die het jaarrond vrucht leveren. Voorbeelden hiervan zijn de berk, vlier, teunisbloemen, borage, bietjes, prei, pompoenen, fruitbomen, notenbomen, druiven en bessenstruiken. Ook zullen er planten worden geplant om de bodem en het water te zuiveren.

Frijlân biedt een grote diversiteit aan mensen die met elkaar de verbinding aangaan en gezamenlijk Frijlân vormgeven en opbouwen. Het is een hotspot in Friesland van waaruit vele spin-offs plaats kunnen vinden.

Wat is Permacultuur?
De term is afgeleid van het Australische woord permanent and culture, permanente (agri)culture.

Permacultuur is een ontwerpsysteem, waarmee je een functioneel systeem ontwerpt met de sterkte en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het voorziet de mensen in al zijn behoeften als zij samenwerken met de natuur. Het doel van Permacultuur is gericht op een lange termijn overleving van zowel mens als natuur.

Alhoewel permacultuur als een praktisch ontwerpsysteem werd ontwikkeld, is het meer en meer ook een ‘ethisch’ systeem. Het is een levensfilosofie van samenwerking tussen alle levende wezens en elementen, waarvan de mens er één is. Voedsel, bodem, water, energie, huisvesting, sociale en financiële structuren zijn de belangrijkste werkterreinen van de Permacultuur geworden.