Visie

Frijlân is de Wolkom Thús plak bij uitstek, waar je kunt leren van Nature.
Het is opgezet om jou te inspireren met onze manier van ecologisch leven. Je kunt hier komen ervaren en beleven, experimenteren en onderzoeken. Ons doel is om blijvende en voortdurende bewustwording op gang te brengen op het gebied van ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. De bewoners van Frijlân bouwen samen met jou deze thuisbasis op, van sanitaire voorzieningen tot cultureel activiteitencentrum.
Door tevens samenwerking te zoeken met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zet Frijlân zich in voor een duurzame samenleving.

Ecologie
Frijlân wil samen met jou het evenwicht in de natuur en de sociale cohesie herstellen en gebruikt daarvoor de tools van de Permacultuur. Leren van Nature is van levensbelang.
Met de aanleg van een eetbaar landschap wordt een grote biodiversiteit nagestreefd, een landschap waar veel insecten, vogels, amfibieën en andere dieren zich thuis en veilig voelen.

Sociaal
Als je hier langs komt of deelneemt aan een activiteit willen we graag dat je je thuis voelt. Thuis komen bij elkaar en in de natuur. De natuur helpt je om weer bij jezelf te komen. De bewoners van Frijlân dragen zorg voor een onderling open en helder contact. Op Frijlân komen dagelijks veel mensen samen om te ontmoeten, te leren en te werken.

Economie
Bewoners, de artist in residence, ondernemers en (camping)gasten betalen huur waardoor Frijlân kan toewerken om binnen twee jaar financieel zelfredzaam te zijn. Hierdoor kan Frijlân low-budget blijven draaien. De bewoners zijn eindverantwoordelijk voor het financiële welslagen van het project. Zij ondernemen verschillende activiteiten t.b.v. een divers aanbod van en op Frijlân.

Vriend voor een tientje
Je kunt deelnemen aan alle activiteiten van Frijlân als je Vriend van Frijlân wordt. Dus wil je op Frijlân kamperen, ondernemen, thee komen drinken, studeren, vrijwillig meewerken of anderszins, wordt dan eerst vriend voor een tientje per jaar.

Missie:
Stichting Frijlân groeit binnen 10 jaar uit tot een inspirerende en veel bezochte broedkamer van permacultuur op ecologisch, sociaal en economisch gebied.