Frijlân is één van de locaties van onze nieuwe Stichting Permacultuur Friesland, waar je kunt leren van Nature. Het buurland, de Oerfloed, aan het begin van onze toegangsweg, is de andere locatie van de Stichting.
Frijlân is opgezet om jou te inspireren met onze manier van ecologisch leven. Je kunt hier komen ervaren en beleven, experimenteren en onderzoeken. Ons doel is om blijvende en voortdurende bewustwording op gang te brengen op het gebied van ecologisch en duurzaam wonen, leren en werken. De bewoners van Frijlân bouwen samen met jou deze bijzondere plek op, van sanitaire voorzieningen tot cultureel activiteitencentrum.
Door tevens samenwerking te zoeken met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zet Frijlân zich in voor een duurzame samenleving.

Ecologie
Frijlân wil het evenwicht in de natuur en de sociale cohesie herstellen en gebruikt daarvoor de tools van de Permacultuur. Leren van Nature is van levensbelang.
Met de aanleg van een eetbaar landschap wordt een grote biodiversiteit nagestreefd, een landschap waar veel insecten, vogels, amfibieën en andere dieren zich thuis en veilig voelen.

Sociaal
Als je hier langs komt of deelneemt aan een activiteit willen we graag dat je je thuis voelt. Thuis komen bij elkaar en in de natuur. De natuur helpt je om weer bij jezelf te komen. De bewoners van Frijlân dragen mede zorg voor een onderling open en helder contact. Op Frijlân komen dagelijks veel mensen samen om te ontmoeten, te leren en te werken.

Economie
Bewoners, de artist in residence en zomergasten betalen huur waardoor Frijlân kan toewerken om binnen twee jaar financieel zelfredzaam te zijn. Hierdoor kan Frijlân low-budget blijven draaien. De bewoners zijn eindverantwoordelijk voor het financiële welslagen van het project. Zij ondernemen verschillende activiteiten t.b.v. een divers aanbod van en op Frijlân.

Startende ondernemers betalen aan Frijlân alleen 10% van hun omzet. Zij hoeven geen huur te betalen voor de gebruikte ruimte. Wat wij wel vragen als wederdienst, is het meedraaien in het gastvrouw/gastheerschap op de dagen dat wij open zijn.

Missie:
Stichting Permacultuur Friesland groeit binnen 10 jaar uit tot een inspirerende en veel bezochte broedkamer van permacultuur op ecologisch, sociaal en economisch gebied met diverse locaties binnen Friesland.

Scroll naar boven