Met financiële hulp van het Mienskipsfonds heeft Stichting Permacultuur Friesland in de afgelopen jaren een eetbaar landschap aangelegd. Op basis van principes uit de permacultuur wordt ingezet op natuurherstel, het vergroten van de biodiversiteit, bodemherstel en het lokaal kweken van eten. Met dit project “Door Voedsel Verbonden/Eetbaar Landschap Frijlân” wordt de kleigrond van het gebied “Middelsee” getransformeerd naar een biodivers en rijk natuurlijk gebied: Voor mens én natuur.

Als onderdeel van het project is een eetbaar landschap aangelegd, aangeplant en ingezaaid. Er is gekozen voor een diversiteit aan inheemse bomen, struiken en kruidachtigen, die niet alleen de bodem helpen te herstellen maar ook beschutting en voeding bieden voor dier en mens.

Permacultuur laat ons anders kijken naar voedselproductie. Het laat ons streven naar systemen die helpen het gehele ecosysteem te voeden. En dit te delen. De opbrengsten gaan verder dan het oogsten van kruiden voor thee en vruchten voor consumptie, het gaat ook over leren en kennis delen.

Door inspiratie en inzichten te delen is het effect van het eetbaar landschap groter dan de 1 hectare van Frijlân. Het vertaalt zich naar de tuinen van vrijwilligers en omwonenden. Stekjes en enthousiasme spreidt zich uit en draagt zo op kleine schaal bij aan urgente thema’s van deze tijd: Voedselschaarste, biodiversiteit en klimaatverandering.

Onderdeel van het eetbaar landschap zijn onder andere

  • Verschillende inheemse vruchtdragende boom- en struiksoorten;
  • Verschillende kruidachtigen, geplant als onderlaag maar ook als kruidenplekken;
  • Verschillende vormen van voedselproductie, zoals een voedselbos in aanleg, kas en permacultuur moestuin;
  • Verschillende vormen van composteren en bodemverbetering;
  • Wateropvangsystemen en start aanleg lokale natuurlijke waterzuivering.

Scroll naar boven