Permacultuur?

Frijlân wil het natuurlijk evenwicht herstellen van bodem, planten, dieren en sociale structuren met behulp van permacultuur.
Na een behoorlijke kaalslag en veel gewroet in de grond, hebben we eerst een bloemenmengsel ingezaaid en laten we zoveel mogelijk de grond met rust. Dit bloemenmengsel is na de bloei tevens voeding en mulch voor de bodem.

We leggen een tuin aan met een grote diversiteit aan eetbare en ondersteunende planten: zowel bomen, struiken en klimmers als kruidlagen en bodembedekkers, die het jaarrond vrucht leveren. Voorbeelden hiervan zijn de berk, vlier, diverse wilgensoorten, fruitbomen, notenbomen, druiven en bessenstruiken. Ook zullen er planten worden geplant om bodem en water te zuiveren.

Daarnaast zorgt Frijlân aan een grote diversiteit aan mensen op Frijlân die met elkaar de verbinding aangaan en gezamenlijk Frijlân vorm gaan geven en opbouwen en een hotspot wordt in Friesland, van waaruit vele spin-offs plaats kunnen vinden.

Wat is Permacultuur?
De term is afgeleid van het Australische woord permaculture, permanent en (agri)culture.

Permacultuur is een ontwerpsysteem, waarmee je een functioneel systeem ontwerpt met de sterkte en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het voorziet de mensen in al zijn behoeften als zij samenwerken met de natuur. Het doel van Permacultuur is gericht op een lange termijn overleving van zowel mens als natuur.

Alhoewel permacultuur als een praktisch ontwerpsysteem werd ontwikkeld, is het meer en meer ook een ‘ethisch’ systeem. Het is een levensfilosofie van samenwerking tussen alle levende wezens en elementen, waarvan de mens er ook één is. Voedsel, bodem, water, energie, huisvesting, sociale en financiële structuren zijn de belangrijkste werkterreinen van de Permacultuur geworden.