Frijlân wil het natuurlijk evenwicht herstellen van bodem, planten, dieren en sociale structuren met behulp van permacultuur.
Na een behoorlijke kaalslag en veel gewroet in de grond, is in 2018 het landschap aangelegd met ruimte voor waterpartijen, hoogteverschillen en bewoning. De vervallen gebouwen op het terrein zijn met de gemeente Leeuwarden in ere herstelt – veelal met tweedehands materialen. Om de natuur een nieuwe kans te geven is eerst een bloemenmengsel ingezaaid. Dit bloemenmengsel is na de bloei tevens voeding en mulch voor de bodem. De bloemen zorgen ervoor dat er veel insecten, bijen en vlinders voedsel kunnen vinden. Zo is er al direct een eerste begin gemaakt met het ecologisch herstel. In de hierop volgende jaren is mede dankzij een subsidie van het Mienskipsfonds een eetbaar landschap ontwikkeld en gepland.

De principes van de permacultuur zie je ook terug in de verbinding die we aangaan met de stad, scholen en overheden. Maar ook bijvoorbeeld hoe we samen met onze bewoners en vrijwilligers bouwen aan een groene inspirerende community. Het terrein is, op een drinkwateraansluiting na, offgrid. Dit betekend dat wij zelf voorzien in het opwekken en opslaan van stroom, maar ook het zuiveren van ons afvalwater bijvoorbeeld.

Wat is Permacultuur?
De term is afgeleid van het Australische woord permanent and culture, permanente (agri)culture.

Permacultuur is een ontwerpsysteem, waarmee je een functioneel systeem ontwerpt met de sterkte en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het voorziet de mensen in al zijn behoeften als zij samenwerken met de natuur. Het doel van Permacultuur is gericht op een lange termijn overleving van zowel mens als natuur.

Alhoewel permacultuur als een praktisch ontwerpsysteem werd ontwikkeld, is het meer en meer ook een ‘ethisch’ systeem. Het is een levensfilosofie van samenwerking tussen alle levende wezens en elementen, waarvan de mens er één is. Voedsel, bodem, water, energie, huisvesting, sociale en financiële structuren zijn de belangrijkste werkterreinen van de Permacultuur geworden.

Permacultuur principes

De Permacultuur kent twaalf ontwerpprincipes en drie ethische principes. Op onze terreinen kan je deze in de praktijk observeren.

Ethische principes
1. Zorgen voor de aarde
2. Zorgen voor de mens
3. Eerlijk delen

Ontwerpprincipes van Holmgren
1. Observeer en reageer
2. Vang energie op en sla deze op
3. Zorg voor opbrengst
4. Pas zelfregulering toe en accepteer feedback
5. Gebruik en waardeer hernieuwbare bronnen en diensten
6. Produceer geen afval
7. Ontwerp vanuit patronen naar de details
8. Integreer in plaats van afzonderen
9. Gebruik kleine en trage oplossingen
10. Gebruik en waardeer diversiteit
11. Gebruik en waardeer randen
12. Reageer creatief op verandering

Scroll naar boven