Het project is een initiatief van de bewoners van Frijlân, die zich hebben verenigd in de Stichting  Permacultuur Friesland. De stichting onderzoekt en bevordert op kleine schaal bewust leven op het  gebied van ecologie, (bio-)diversiteit, circulaire economie, zelfredzaamheid (off grid), gezondheid en  verbinding, met als doel om bewustzijn hiervoor te creëren. Permacultuur is hier de basis:  de  wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch  duurzaam en economisch stabiel is. Thema’s hierbinnen zijn natuurherstel, biodiversiteit,  bodemherstel, lokaal kweken en eten en vergroten van de leefbaarheid. 

Met het project ‘Eetbaar Landschap Frijlân – door voedsel verbonden’ willen wij DE plek zijn in het  buitengebied ‘Middelsee’, waar mensen uit de omgeving gezamenlijk met de handen in de klei  kunnen werken aan het opzetten van een ‘eetbaar landschap’ en zo praktisch kennis opdoen over  permacultuur en hoe dit kan worden toegepast.  

Permacultuur is een ontwerpsysteem, waarmee je een functioneel systeem ontwerpt met de sterkte  en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Met een dergelijk systeem waarin men samenwerkt  met de natuur, kan de mens in al zijn behoeften voorzien. Het doel van permacultuur is erop gericht  dat zowel mens als natuur op de lange termijn overleven. 

Met het project ‘Eetbaar Landschap Frijlân’ reageren we op de behoefte aan kennis op het vlak van  duurzaamheid en ecologie. We laten mensen nadenken over: wat betekent duurzaamheid? Hoe  bewust zijn wij ons van ons eigen handelen? Welke rol speelt ethiek hierin? Wat kunnen wij leren  van de natuur? Wat betekent dit voor mij persoonlijk en voor mijn omgeving? En: hoe kan ik dit  omzetten in praktisch handelen? 

Bewoners, omwonenden en vrijwilligers kunnen zich zo laten inspireren en ontwikkelen gezamenlijk het eetbaar  landschap op Frijlân. Daarbij leren ze genoeg om ook in staat te zijn om op hun eigen erf of in hun  eigen straat de permacultuur-principes toe te passen en daar hun eetbare tuin in te richten. 

Een prachtig idee dat wij samen met jou willen dragen. Ben jij nieuwsgierig naar wat wij allemaal doen en wil je meer leren over bio-diversiteit?

Meld je aan via de mail en maak kennis met Frijlân.

info @ frijlan.nl

Scroll naar boven